Kalendarium

Nowoczesne metody leczenia przy użyciu instrumentów rotacyjnych NI-TI

PLAN SZKOLENIA

  • Otwieranie komór kanałów korzeniowych za pomocą ultradźwięków z zastosowaniem urządzenia Ultra,
  • Metody pomiaru długości kanału z wykorzystaniem endometru,
  • Dostępne metody udrażniania kanałów korzeniowych,
  • Wykorzystanie mikroskopu i radiowizjografii do oceny rezultatów udrażniania,
  • Opracowywanie kanałów korzeniowych instrumentami rotacyjnymi niklowo-tytanowymi,
  • Kompleksowe wypełnianie kanałów korzeniowych gutaperką konwencjonalną i płynną, przy wykorzystaniu urządzeń typu B i obtura,
  • Ocena rezultatów prac przy wykorzystaniu zdjęć RTG,
  • Test końcowy oceniający uzyskaną wiedzę oraz oceniający poziom kursu i prowadzących,
  • Pytania i dyskusja.

Miejsce: Centrum Konferencyjne ul. Dąbrowszczaków 2 lok 43 (róg ul. Ratuszowej i Dąbrowszczaków) Warszawa

Termin: 16.06.2012 - 16.06.2012