Kalendarium

Nie chrap kochanie – leczenie chrapania i bezdechu sennego w gabinecie stomatologicznym

 

Teoria (3 godziny)
 
Zaburzenia oddychania podczas snu - od chrapania do zespołu snu z bezdechami
Schemat postępowania z pacjentem z zaburzeniami oddychania podczas snu na podstawie wytycznych AASM (American Academy of Sleep Medicine) i AADSM (American Academy of Dental Sleep Medicine)
Jak może pomóc dentysta - jego miejsce w schemacie leczenia i schemat postępowania w klinice stomatologicznej
Aparaty stosowane do leczenia chrapania i bezdechów w klinice stomatologicznej – badania nocne, O.A. - aparaty „nazębne” stosowane w leczeniu chrapania, aparaty ortodontyczne dla dzieci i dorosłych, aparaty Silencos
Leczenie ortodontyczne zaburzeń oddychania podczas snu u dzieci i u dorosłych
 
Praktyka (1,5 godziny)
 
Aparaty do badań nocnych (sleep study)
Aparaty ortodontyczne w leczeniu chrapania
Aparaty wspomagające terapię np. Silencos
Aparaty ortodontyczne typu R.M.E. (Rapid Maxillary Expansion)

Zapisy:
www.arsdental.pl

Miejsce: Warszawa

Termin: 20.04.2013 - 20.04.2013