Kalendarium

Mikroskop w endodoncji

Thumb_poldent

Część teoretyczna (2h):
1. Podstawowe zasady i metody opracowania systemu kanałowego. Wskazanie zasadniczych różnic pomiędzy. pracą narzędziami ręcznymi a mechanicznymi. Przedstawienie podstawowych technik opracowania kanałów korzeniowych.
2. Wykorzystanie mikroskopu w endodoncji – podstawy teoretyczne.
3. Wykorzystanie ultradźwięków na każdym etapie leczenia endodontycznego.
4. Pomiar długości roboczej, zasady właściwej irygacji kanałów.
5. Praca z kątnicą S5 System Endo Motor.
6. Metody szczelnego wypełnienia kanału korzeniowego na ciepło i zimno.

Część praktyczna (3h):
1. Przygotowanie mikroskopu do pracy.
2. Wstępne opracowanie kanału ręczne.
3. Użycie ultradźwięków w wykonaniu prawidłowego dostępu do komory i kanałów korzeniowych.
4. Opracowanie kanału mechaniczne.
5. Wypełnienie kanału systemem EQMaster – gutaperka na ciepło.

www.poldent.pl

Miejsce: Firma Poldent Sp. z o. o., Al. Jana Pawła II 80 lok. VI, 00-175 Warszawa

Termin: 28.11.2012 - 28.11.2012