Kalendarium

Mikrochirurgia endodontyczna - szkolenie specjalistyczne

data: 10.05.2014
koszt: 2 000 zł
godz.: 9:00-17:00
prowadzący: dr n. med. Michał Łęski

rejestracja: SELIGA


Celem szkolenia jest doskonalenie umiejętności mikrochirurgicznych połączonych ze sprawną obsługą mikroskopu. Każdy uczestnik samodzielnie wykona m. in. zabieg resekcji wierzchołka korzenia zęba, wstecznie opracuje system kanałowy, przećwiczy szycie tkanek. Do wykonania zabiegów wykorzystane zostaną modele akrylowe i zwierzęce, które realnie odzwierciedlają zabiegi wykonywane na pacjencie. Zajęcia dedykujemy tym stomatologom, którzy uczestniczyli w kursie "stomatologia mikroskopowa" bądź dłuższy czas pracują z mikroskopem. Kurs pozwoli wielu osobom pójść o krok dalej w dotychczasowym leczeniu, poszerzając zakres wykonywanych usług i precyzje ich wykonania.

Mikrochirurgia endodontyczna
Teoria

1. Zabiegów mikrochirurgiczne przydatne w endodoncji
2. Zasady kwalifikowania do zabiegów mikrochirurugicznych
3. Pojęcie szerokości biologicznej
4. Skuteczne techniki znieczulania w mikrochirurgii endodontycznej
5. Niezbędne instrumentarium mikrochirurgiczne
6. Rola i zastosowanie mikroskopu operacyjnego
7. Zasady projektowania płata cięcie paramarginalne, cięcie typu PBI
8. Rodzaje płatów – płat pełnej grubości, płat podzielony
9. Zabiegi resekcji wierzchołka korzenia zęba, radektomii, hemisekcji wydłużenia korony klinicznej
10. Metody tamowania krwawienia
11. Techniki wstecznego opracowania i wypełnienia kanału
12. Materiały szewne i techniki szycia mikrochirurgicznego

Praktyka (na modelach zwierzęcych)

1. Projektowanie płata
2. Cięcie i odwarstwianie śluzówki
3. Ćwiczenie tworzenia płatów
4. Wykonanie zabiegu resekcji wierzchołka korzenia zęba
5. Wsteczne opracowanie systemu kanałowego
6. Wsteczne wypełnienie kanału cementem MTA
7. Ćwiczenia szycia tkanek

 

Miejsce: Centrum Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Ul. Pomorska 251

Termin: 10.05.2014