Kalendarium

LICÓWKI PEŁNOCERAMICZNE. Wykład i warsztaty praktyczne

koszt: 1460 zł

godz.: 10:00-16:00

prowadzący: lek. stom. Jerzy Pytko

ilość punktów edukacyjnych:

zapisy: www.ede.pl

program:

Celem spotkania jest przekazanie uczestnikom wiedzy na temat możliwości odbudowy zębów minimalnie inwazyjną   metodą protetyczną  przy zastosowaniu licówek, jak również nabycie umiejętności praktycznych przy ich wykonywaniu.

Wykład 10.00 – 11.30

Wskazania i przeciwwskazania do wykonywania licówek /analiza
modeli diagnostycznych/
Technika szlifowania zębów pod licówki
Rodzaje wierteł diamentowych stosowanych do preparacji zęba
Rodzaje mas wyciskowych i technika ich stosowania
Dobór barwy
Omówienie wykonania licówek tymczasowych z mas kompozytowych
Przymiarka i osadzanie licówek na kleje kompozytowe
Ostateczne opracowanie licówek
Wskazania dla pacjenta przy korzystaniu z nowoodbudowanych zębów

Pokaz na fantomie opracowania zęba pod licówkę porcelanową /0.5 godz./

11.30 – 12.00 Przerwa

Zajęcia praktyczne na fantomach 12.00 – 16.00

Zajęcia praktyczne na fantomach - szlifowanie zębów przednich i
bocznych pod licówki porcelanowe przez uczestników spotkania oraz
Wyciski przy zastosowaniu mas silikonowych.

Miejsce: Łódź, Instytut Stomatologii, ul. Pomorska 251,sala fantomowa

Termin: 02.06.2013 - 02.06.2013