Kalendarium

Licówki pełnoceramiczne-warsztaty praktyczne

PROGRAM

Celem spotkania jest przekazanie uczestnikom wiedzy na temat możliwości odbudowy zębów minimalnie inwazyjną   metodą protetyczną  przy zastosowaniu licówek, jak również nabycie umiejętności praktycznych przy ich wykonywaniu.

Wykład 10.00 – 11.30

 • Wskazania i przeciwwskazania do wykonywania licówek /analiza
  modeli diagnostycznych/
 • Technika szlifowania zębów pod licówki
 • Rodzaje wierteł diamentowych stosowanych do preparacji zęba
 • Rodzaje mas wyciskowych i technika ich stosowania
 • Dobór barwy
 • Omówienie wykonania licówek tymczasowych z mas kompozytowych
 • Przymiarka i osadzanie licówek na kleje kompozytowe
 • Ostateczne opracowanie licówek
 • Wskazania dla pacjenta przy korzystaniu z nowoodbudowanych zębów

 

Pokaz na fantomie opracowania zęba pod licówkę porcelanową /0.5 godz./

11.30 – 12.00 Przerwa

Zajęcia praktyczne na fantomach 12.00 – 16.00

Zajęcia praktyczne na fantomach - szlifowanie zębów przednich i bocznych pod licówki porcelanowe przez uczestników spotkania oraz. Wyciski przy zastosowaniu mas silikonowych.

Wykładowca: LEK. STOM. JERZY PYTKO

więcej informacji

Miejsce: Łódź, Instytut Stomatologii, ul. Pomorska 251, sala fantomowa 133

Termin: 14.10.2012