Kalendarium

Kurs zaawansowany dla asystentek stomatologicznych

Wykład wprowadzający

• Zakażenia krzyżowe w gabinecie stomatologicznym
• Procedury związane ze sterylizacją i dezynfekcją w gabinecie
• Warunki i źródła zakażeń krzyżowych w praktyce stomatologicznej
• Przygotowanie gabinetu, pacjenta, asysty i lekarza do zabiegu
• Postępowanie pozabiegowe z pacjentem
• Dokumentacja – sugestie i przykładowe druki

Zajęcia praktyczne

• Przygotowanie gabinetu do pracy oraz asystowanie przy zabiegach na żywo
• Postępowanie ze sprzętem i narzędziami po zabiegu
• Pierwsza pomoc w gabinecie dentystycznym
• Postępowanie w gabinecie z osobą nieprzytomną
(zabezpieczenie dróg oddechowych, pozycja boczna bezpieczna, reanimacja
krążeniowo-oddechowa: resuscytacja i automatyczna defibrylacja)
• Postępowanie w zadławieniu, postępowanie podczas napadu epilepsji
• Wstrząs anafilaktyczny (przygotowanie zestawu p/wstrząsowego)

więcej informacji

Miejsce: Warszawa

Termin: 15.09.2012 - 15.09.2012