Kalendarium

Kurs praktyczny implantologiczny

PROGRAM KURSU:
- Koncepcja leczenia implantologicznego
- Systemy implantologiczne - opcje wyboru
- Metody i technika wprowadzania implantów
- Przedzabiegowa kliniczna i radiologiczna diagnostyka pacjentów
- Wspólne planowanie zabiegów w aspekcie uzależnień od warunków anatomicznych
- Przygotowanie do implantacji
- Wykonywanie zabiegów pod nadzorem prowadzących
- Dyskusja na temat wykonanych implantacji
- Analiza przypadków klinicznych przedstawionych przez zainteresowanych uczestników

CEL KURSU:
- Praktyczne przygotowanie do samodzielnego wprowadzania implantów

www.ceoc.pl/szkolenia.html

Miejsce: Sopot ul. Haffnera 6

Termin: 23.11.2012 - 24.11.2012