Kalendarium

Kurs Praktyczny Implantologiczny

PROGRAM KURSU:
- Koncepcja leczenia implantologicznego
- Systemy implantologiczne - opcje wyboru
- Metody i technika wprowadzania implantów
- Przedzabiegowa kliniczna i radiologiczna diagnostyka pacjentów
- Wspólne planowanie zabiegów w aspekcie uzależnień od warunków anatomicznych
- Przygotowanie do implantacji
- Wykonywanie zabiegów pod nadzorem prowadzących
- Dyskusja na temat wykonanych implantacji
- Analiza przypadków klinicznych przedstawionych przez zainteresowanych uczestników

Miejsce: Sopot, ul. Haffnera 6

Termin: 28.09.2012 - 29.09.2012