Kalendarium

Kurs podstawowy z systemu implantologicznego ANKYLOS®

• Przypomnienie z anatomii i fizjologii, osteointegracja, biomechanika implantów
• Kwalifikacja pacjentów do zabiegów implantacji, badania diagnostyczne
• Przeciwwskazania do zabiegu, Analiza RTG
• Zastosowanie tomografii komputerowej w diagnostyce przedimplantacyjnej
• Sposób prowadzenia dokumentacji, przykładowe ankiety zabiegowe
• Narzędzia potrzebne do przeprowadzenia zabiegu
• Przygotowanie gabinetu do zabiegu, zasady postępowania aseptycznego
• Typy cięć, techniki odwarstwiania płata, zasady pracy z kością
• Rodzaje materiałów szewnych i techniki szycia
• Leki osłonowe i wspomagające gojenie, powikłania gojenia się ran i postępowanie
• Odsłonięcie implantu, przygotowanie do wycisków
• Higiena i opieka nad uzupełnieniami, prezentacja systemu ANKYLOS®
• Zajęcia praktyczne na modelach
• Pokaz i wspólne przeanalizowanie zabiegu na pacjencie – retransmisja

Miejsce: Warszawa

Termin: 05.10.2012 - 05.10.2012