Kalendarium

Kurs podstawowy z implantologii - wykłady + warsztaty

Thumb_ravex

PROGRAM
• Przypomnienie z anatomii i fizjologii, osteointegracja
• Biomechanika implantów
• Kwalifikacja pacjentów do zabiegów implantacji, badania diagnostyczne
• Przeciwwskazania do zabiegu
• Analiza RTG, zastosowanie tomografii komputerowej w diagnostyce przedimplantacyjnej
• Sposób prowadzenia dokumentacji, przykładowe ankiety zabiegowe
• Narzędzia potrzebne do przeprowadzenia zabiegu
• Przygotowanie gabinetu do zabiegu, zasady postępowania aseptycznego
• Typy cięć, techniki odwarstwiania płata
• Zasady pracy z kością
• Rodzaje materiałów szewnych i techniki szycia
• Leki osłonowe i wspomagające gojenie
• Powikłania gojenia się ran i postępowanie
• Odsłonięcie implantu, przygotowanie do wycisków
• Higiena i opieka nad uzupełnieniami
• Prezentacja instrumentarium implantologicznego
• Zajęcia praktyczne na modelach
• Pokaz i wspólne przeanalizowanie zabiegu na pacjencie - retransmisja

Za udział w kursie przyznawane są punkty edukacyjne!

www.rawex.pl

Miejsce: Warszawa

Termin: 05.11.2012 - 05.11.2012