Kalendarium

Kurs pierwszego stopnia z zakresu chirurgii i implantoprotetyki

PROGRAM

Dzień 1

Godz. 10.00 – 11.00
Wykład: Wprowadzenie do chirurgii implantologicznej
• wskazania i przeciwwskazania do implantacji
• klasyfikacja implantów, materiały, powierzchnie
• przewidywalność w leczeniu implantologicznym

Godz. 11.00 – 11.30 Przerwa kawowa

Godz. 11.30 – 13.30
Wykład: Postępowanie przedzabiegowe
• klasyfikacja pacjenta do zabiegu
• diagnostyka i opracowanie planu leczenia
• planowanie chirurgiczno-protetyczne

Godz. 13.30 – 14.00: Lunch

Godz. 14.00 – 15.30
Wykład: Procedury chirurgiczne
• płat śluzówkowo-okostnowy: planowanie, odwarstwianie
• przygotowanie łoża i wprowadzenie implantu
• techniki szycia

Godz. 15.30 – 16.00: Przerwa kawowa
Godz. 16.00 – 18.00: Zajęcia praktyczne na modelach

WIECZÓR INTERGACYJNY ZORGANIZOWANY PRZEZ FIRME STRAUMANN

Dzień 2

Godz. 10.00 – 11.00
Wykład: Protetyka na implantach
• rekonstrukcje protetyczne na implantach – rodzaje, kryteria wyboru
• wycisk z poziomu implantu / łącznika
• techniki pobierania wycisku łyżką otwartą i zamkniętą

Godz. 11.00 – 11.30 Zajęcia praktyczne: pobieranie wycisków

Godz. 11.30 – 11.45 Przerwa kawowa

Godz. 11.45 – 13.00
Wykład: Praca protetyczna na implantach
• przegląd łączników i procedur laboratoryjnych
• kryteria odbioru pracy protetycznej

Godz.13.00 – 13.30 Zajęcia praktyczne: oddanie pracy protetycznej

Godz.13.30 – 14.00 Lunch

Godz. 14.00 – 15.30
Wykład: Niechirurgiczne zarządzanie tkankami miękkimi wokół implantów
• metody kształtowania tkanek miękkich wokół implantów
• indywidualne śruby gojące i prace tymczasowe
• indywidualne transfery wyciskowe
• prace pełnoceramiczne na łącznikach indywidualnych

Godz. 15.30 – 15.45 Przerwa kawowa

Godz. 15.45 – 17.00 Zajęcia praktyczne: prace tymczasowe

Dzień 3
Godz. 10.00 – 14.00
Dwa zabiegi implantacji, odsłonięcia implantu, pobranie wycisku, oddanie pracy protetycznej.

Dla uczestników kursu przygotowana została specjalna oferta gastronomiczno-noclegowa

www.straumann.pl

Miejsce: Stumiany 1A, STARGARD SZCZECIŃSKI

Termin: 22.11.2012 - 24.11.2012