Kalendarium

KURS PIERWSZEGO STOPNIA Z ZAKRESU CHIRURGI I IMPLANTPROTETYKI

PROGRAM
Dzień 1

Godz. 10.00 – 11.00
Wykład: Wprowadzenie do chirurgii implantologicznej
- wskazania i przeciwwskazania do implantacji
-klasyfikacja implantów, materiałów, powierzchnie
-przewidywalność w leczeniu implantologicznym

Godz. 11.00 – 11..30 Przerwa kawowa

Godz 11.30 – 13.30
Wykład: Postępowanie przedzabiegowe
-kwalifikacja pacjenta do zabiegu
-diagnostyka i opracowanie planu leczenia
-planowanie chirurgiczno-protetyczne

Godz. 13.30 – 14.00 Lunch

Godz. 14.00 – 15.30
Wykład: Procedury chirurgiczne
-płat śluzówkowo-okostnowy: planowanie, odwarstwianie
-przygotowanie łoża i wprowadzenie implantu
-techniki szycia

Godz. 15.30 – 16.00 Przerwa kawowa
Godz. 16.00 – 18.00 Zajęcia praktyczne na modelach

WIECZÓR INTERGRACYJNY ZORGANIZOWANY PRZEZ FIRMĘ STRAUMANN

Dzień 2

Godz. 10.00 – 11.00
Wykład Protetyka na implantach
-rekonstrukcje protetyczne na implantach – rodzaje, kryteria wyboru
-wycisk z poziomu implantu / łącznika
-techniki pobierania wycisku łyżką otwartą i zamkniętą

Godz. 11.00 – 11.30 Zajęcia praktyczne: pobieranie wycisków

Godz. 11.30 – 11.45 Przerwa kawowa

Godz.11.45 – 13.00
Wykład: Praca protetyczna na implantach
-przegląd łączników i procedur laboratoryjnych
-kryteria odbioru pracy protetycznej

Godz. 13.00 – 13.30 Zajęcia praktyczne: oddanie pracy protetycznej

Godz. 13.30 – 14.00 Lunch

Godz. 14.00 – 15.30

Wykład: Niechirurgiczne zarządzanie tkankami miękkimi wokół implantów
-metody kształtowania tkanek miękkich wokół implantów
-indywidualne śruby gojące i prace tymczasowe
-indywidualne transfery wyciskowe
-prace pełnoceramiczne na łącznikach indywidualnych

Godz.15.30 – 15.45 Przerwa kawowa

Godz.15:45 – 17.00 Zajęcia praktyczne: prace tymczasowe

Dzień 3
Godz. 10.00 – 14.00
Dwa zabiegi implantacji, odsłonięcie implantu, pobranie wycisku, oddanie pracy protetycznej

Dla uczestników kursu przygotowana została specjalna oferta gastronomiczno-noclegowa.

Miejsce: Starograd Szczecińska, Strumiany 1A

Termin: 27.09.2012 - 29.09.2012