Kalendarium

Kliniczne zastosowanie materiału MTA

Thumb_poldent

Część teoretyczna (3h):
1. Skład chemiczny, fizyczny i własności preparatu MTA.
2. Różnice i podobieństwa materiału MTA i preparatów wodorotlenko wapniowych.
• W działaniu na miazgę zęba,
• W łączeniu się z zębiną,
• W metodzie aplikacji.
3. Technika aplikacji MTA zależnie od stanu miazgi zęba.
4. Aktualne wskazani do zastosowani technik sprzyjających regeneracji miazgi zębów z wykorzystaniem preparatu MTA.
• Rewaskularyzacja miazgi,
• Częściowa pulpotomia,
• Apexogeneza.
5. Zastosowanie MTA jako standard w endodoncji pacjentów dorosłych:
• zamkniecie perforacji korzenia,
• wsteczne wypełnienie kanału korzeniowego podczas resekcji wierzchołka korzenia.
6. Zastosowanie MTA jako nowej metody w endodoncji pacjentów młodocianych i dzieci:
• Pokrycie bezpośrednie i pulpotomia miazgi zębów młodych niedojrzałych.
• Amputacja miazgi zębów mlecznych.

www.poldent.pl

Miejsce: Firma Poldent Sp. z o. o., Al. Jana Pawła II 80 lok. VI, 00-175 Warszawa

Termin: 14.11.2012 - 14.11.2012