Kalendarium

Kliniczne zastosowanie materiału MTA

Część teoretyczna (2h):

 1. Skład chemiczny, fizyczny i własności preparatu MTA.
 2. Różnice i podobieństwa materiału MTA i preparatów wodorotlenkowo wapniowych:
  • w działaniu na miazgę zęba,
  • w łączeniu się z zębiną,
  • w metodzie aplikacji,
 3. Technika aplikacji MTA zależnie od stanu miazgi zęba.
 4. Aktualne wskazania do zastosowania technik sprzyjających regeneracji miazgi zębów z wykorzystaniem preparatu MTA.
  • Rewaskularyzacja miazgi,
  • Częściowa pulpotomia,
  • Apexogeneza,
 5. Zastosowanie MTA jako standard w endodoncji pacjentów dorosłych:
  • zamkniecie perforacji korzenia,
  • wsteczne wypełnienie kanału korzeniowego podczas resekcji wierzchołka korzenia,
 6. Zastosowanie MTA jako nowej metody w endodoncji pacjentów młodocianych i dzieci:
  • Pokrycie bezpośrednie i pulpotomia miazgi zębów młodych niedojrzałych,
  • Amputacja miazgi zębów mlecznych,
 7. Pokaz praktycznego zastosowania MTA w wykonaniu lekarza prowadzącego.

Miejsce: Firma Poldent Sp. z o. o., Al. Jana Pawła II 80 lok. VI, 00-175 Warszawa

Termin: 26.07.2012 - 26.07.2012