Kalendarium

JAK SPRAWNIE I SKUTECZNIE POMÓC PACJENTOWI? STANY NAGŁE W ENDODONCJI. PROCEDURY POSTĘPOWANIA W ŚWIETLE WSPÓŁCZESNEJ WIEDZY

Współczesna endodoncja oferuje bogaty wachlarz technik zabiegowych pozwalając na rozwiązywanie niedostępnych dotychczas problemów klinicznych. Ogólny zauważalny wzrost świadomości endodontycznej lekarzy stomatologów sprawił że coraz większa grupa lekarzy koncentruje swoją uwagę na technikach mikroskopowych, które stają się powoli standardem postępowania w endodoncji. Operowanie w polu mikroskopu zabiegowego stawia jednak od lekarza zupełnie inne wymagania, zarówno nazwijmy to ergonomiczno-logistyczne, jak i merytoryczne. Dopiero w praktyce okazuje się często, że wiedza zdobyta na wielu szkoleniach nie do końca koncentruje się na szczegółach istotnych podczas leczenia pod dużym powiększeniem. Ostateczny rezultat leczenia endodontycznego w znacznym stopniu uzależniony jest od umiejętności opracowania tkanek korony zęba i systemu kanałowego w sposób jak najbardziej oszczędzający przy zachowaniu biologicznych podstaw.

Program kursu:

    Specyfika pracy z mikroskopem zabiegowym w endodoncji
    Warunki kliniczne określające proces decyzyjny wyboru metody i techniki leczenia
    Założenia i podstawy biologiczne leczenia endodontycznego na jednej wizycie
    Ocena trudności leczenia i diagnostyka endodontyczna ukierunkowana na leczenie z wykorzystaniem mikroskopu
    Techniki przygotowania pola zabiegowego - izolacja klasyczna i przy zredukowanej ilości tkanek twardych korony
    Techniki tymczasowego rekonstruowania czterościennie zamknętej przestrzeni komory
    Projektowanie ultrazachowawczego dostępu endodontycznego
    Strefy kluczowe w zarządzaniu twardymi tkankami w poszczególnych grupach zębowych
    Lokalizacja i modelowanie ujść kanałów
    Instrumentarium dedykowane do leczenia z wykorzystaniem mikroskopu zabiegowego
    Topografia przebiegu kanałów zębowych z perspektywy mikroskopu zabiegowego - kierunki poszukiwania ukrytej morfologii
    Sekwencje strefowego opracowania twardych tkanek korony, komory i kanałów korzeniowych w poszczególnych fazach leczenia endodontycznego
    Efektywne stosowanie ultradźwięków
    Odnajdywanie "zagubionych", zobliterowanych i zwapniałych kanałów
    Pokonywanie stopni "ledge"
    Apical sculpting - precyzyjne skrawanie okolicy przywierzchołkowej
    Efektywne zarządzanie opiłkami - profilaktyka czopowania kanału i przemieszczania zanieczyszczeń poza kanał zęba
    Błędy małe i duże - racjonalne zarządzanie własnymi powikłaniami
    Irygacja systemu kanałowego
 

Miejsce: Białystok, Dentomax

Termin: 15.06.2012 - 16.06.2012