Kalendarium

INTERPRETACJA BADAŃ RENTGENOWSKICH CZĘŚCI TWARZOWEJ CZASZKI

Tematyka:

1. Wykłady: Anatomia radiologiczna zdjęć zewnątrzustnych i badań tomograficznych. Podstawy interpretacji zdjęć rentgenowskich. Objawy radiologiczne chorób struktur twardych. (3 godziny lekcyjne).
2. Zajęcia praktyczne w pracowni komputerowej – analiza przypadków radiologicznych pod opieką wykładowcy (5 godzin lekcyjnych).

Kierownik naukowy: prof. zw. dr hab. n. med. T. Katarzyna Różyło

 

Miejsce: Zakład Rentgenodiagnostyki Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Termin: 15.09.2012 - 15.09.2012