Kalendarium

Estetyczna odbudowa złamanych lub zniszczonych próchnicą zębów. Procedury wydłużania koron klinicznych i techniki resekcyjne mające na celu estetyczną odbudowę złamanych lub zniszczonych próchnicą zębów.

Thumb_ny_university 10.15 - 11.45
Estetyczna odbudowa złamanych lub zniszczonych próchnicą zębów.
Procedury wydłużania koron klinicznych i techniki resekcyjne
mające na celu estetyczną odbudowę złamanych lub zniszczonych próchnicą zębów.
Wykładowca: Prof. Dr n. med. Cyril EVIAN
Techniki chirurgii periodontologicznej są wykorzystywane dla uzyskania zdrowych struktur twardych zęba umożliwiających jego odbudowę lub poprawę estetyki.Techniki te są ponadto wykorzystywane w wielu formach terapii chorób przyzębia.
Zasadność i zasady stosowania takich procedur i technik chirurgicznych zostaną w sposób szczegółowy przedstawione i omówione.
Szczególna uwag zostanie poświęcona zależnościom zachodzącym między tkankami twardymi i miękkimi.
Opisane zostaną również różne techniki szycia umożliwiające uzyskiwanie spektakularnych wyników leczenia.
11.45 - 12.00
Przerwa kawowa
12.00 - 13.45
Wykładowca: Prof. Dr n. med. Cyril EVIAN
"Occlusion Considerations in Implant Dentistry"
The occlusion of the dentition is often a confusing issue for the clinician. The diagnosis of occlusal pathology needs to be thoroughly understood in order to treat the occlusion.
The physiologic malocclusion and pathologic occlusion need to be differentiated in order to determine whether the occlusion needs therapy or not.
Altering or amending the occlusion can often lead to unforeseen problems that a clinician should be aware of including pain, discomfort, esthetics, phonetic issues and function.
This lecture discusses the normal occlusion, physiologic malocclusion and the pathologic occlusion.
Included is the diagnosis of these conditions and ultimately whether or not these cases require treatment and the therapeutic ramifications of treating and altering the occlusion
13.45 - 14.00
Przerwa kawowa
14.00 - 14.45
Dr n.med. Piotr Majewski
Podstawowe zasady w postępowaniu zachowania wyrostka zębodołowego po ekstrakcjach i rekonstrukcji wyrostka kosnego.
14.45 - 15.30
Prof. Andrzej Wojtowicz

Miejsce: Poznań, MTP Targi CEDE

Termin: 21.09.2012 - 21.09.2012