Kalendarium

Endodoncja I – opracowanie ręczne i wypełnianie kanałów korzeniowych metodą bocznej kondensacji gutaperki na jednej wizycie

Thumb_dentist

www.kursydentist.pl

Miejsce: Dentist, Kraków, Pl. Inwalidów 7/5

Termin: 30.11.2012 - 30.11.2012