Kalendarium

Efektywna recepcja w gabinecie stomatologicznym

Program szkolenia: 10:00 -16.30

Sylwetka pracownika recepcji

  • Reprezentacyjna i informacyjna funkcja pracownika ,Zadania i obowiązki pracownika .Rola własnych przekonań i postaw w kontakcie z Pacjentem

Sztuka autoprezentacji

  • Pierwsze wrażenie i jego rola w procesie budowania relacji z Pacjentem. Wygląd o zachowanie osoby będącej wizytówką recepcji. Rola komunikacji niewerbalnej w obsłudze (mowa ciała) Spójność przekazu

Przerwa kawowa
Zasady skutecznej komunikacji w recepcji

  • Podstawowe zasady obsługi Pacjenta, oczekiwania Pacjenta, Umiejętność odkrycia i zaspokojenia potrzeb Pacjenta. Poziomy obsługi Pacjenta, efektywność w kontaktach z Pacjentem

Przerwa obiadowa
Techniki wyłaniania potrzeb Pacjenta oraz poszukiwanie skutecznych rozwiązań

  • Zbieranie informacji na podstawie obserwacji i rozmowy z Pacjentami
  • Typologia Pacjentów i umiejętność dopasowania się do rozmówcy. Skuteczna komunikacja w recepcji -sterowanie rozmową , kreatywny scenariusz rozmowy. Bariery w komunikacji i sposoby ich przełamywania

Budowanie efektywnego kontaktu przez telefon Prowadzenie telefonicznej rozmowy z Pacjentem, Zbieranie i udzielanie informacji przez telefon, przekazywanie wiadomości
Reakcja na zastrzeżenia i reklamacje Reakcja na obiekcje, zastrzeżenia i reklamacje i sposoby radzenia sobie z nimi
Reakcja na krytykę lub odmowę, umiejętność dystansowania się i oddzielenie intencji od zachowań
Zarządzanie czasem i zadaniami w recepcji  Organizacja czasu pracy, ustalanie priorytetów, planowanie zadań do wykonania         

Wykładowca: Katarzyna Świtalska , psycholog            

więcej informacji    

Miejsce: Wrocław ,ul Pomarańczowa 8, sala wykładowa

Termin: 29.09.2012 - 29.09.2012