Kalendarium

Dni implantologii

Thumb_dni_implantologii

Piątek 19 października 2012 r.

8.30 – 12.30
Zabieg jednoczesnego osadzenia implantu Profile z natychmiastowym obciążeniem w przypadku odbudowy pojedynczego zęba. Złożony przypadek chirurgiczno-protetyczny
Kurs praktyczny

8.30 – 12.30
Kompendium hermetycznego wypełniania systemu kanałowego – wybór materiałów i technik ukierunkowanych biologicznie
Kurs teoretyczny

8.30 – 12.30
Postępowanie z tkankami miękkimi wokół zębów i implantów
Kurs praktyczny
12.30 – 14.00
Przerwa Lunchowa

14.00 – 18.00
Natychmiastowe obciążenie implantów stomatologicznych w przypadku rekonstrukcji całego łuku
Kurs praktyczny

14.00 – 18.00
Okluzja w diagnostyce i leczeniu zaburzeń funkcjonalnych i estetycznych narządu żucia
Kurs teoretyczny
14.00 – 18.00
Leczenie implantologiczne w warunkach skrajnego zaniku kości wyrostka zębodołowego szczęki i żuchwy – analiza przypadków, użycie krótkich implantów.
Kurs teoretyczny

Sobota
20 październik 2012 r.

08.00 – 09.00
Rejestracja

09.00 – 09.40
Otwarcie kongresu
Gość specjalny

09.40 – 10.00
Witamy w świecie inspiracji

10.00 – 10.50
Implantacja w świeżych zębodołach poekstrakcyjnych. Podstawowe kryteria decyzyjne.
10.50 – 11.20
Przerwa kawowa

11.20 – 12.10
Krótkie implanty – alternatywa dla przeszczepów kostnych. Doświadczenia własne

12.10 – 13.00
Korzyści wynikające z techniki podniesienia dna zatoki szczękowej bez użycia przeszczepu. Porównanie własnej metody z innymi wraz z przeglądem 11-letnich doświadczeń

13.00 – 13.50
Protokoły postępowania w przypadku wystąpienia powikłań podniesienia dna zatoki szczękowej

13.50 – 14.50
Przerwa Lunchowa

14.50 – 15.40
Planowanie implantoprotetyki w leczeniu interdyscyplinarnym

15.40 – 16.30
Najważniejsze punkty referencyjne w procesie planowania leczenia implantoprotetycznego

16.30 – 17.20
Koncepcja estetycznego leczenia implantologicznego ukierunkowanego na tkanki przyzębia

17.20 – 17.40
Zakończenie Kongresu

Miejsce: Warszawa

Termin: 19.10.2012 - 20.10.2012