Kalendarium

Cyfrowe zdjęcia zębowe

koszt: 349 zł netto

godz.: 10:00-16:00

prowadzący: Piotr Malisz – asystent w Zakładzie Elektroradiologii UJ CM, a także czynny Inspektor Ochrony Radiologicznej. Od 16 lat związany zawodowo z pracowniami radiologicznymi głównie o profilu stomatologicznym na terenie Krakowa, a od 2000 roku kieruje Pracownią Diagnostyki Obrazowej Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie

ilość punktów edukacyjnych: 6

zapisy: https://www.centrumkompetencji.pl/wez_udzial_w_szkoleniu_536.html

program:

Część teoretyczna – Badania rentgenowskie w stomatologii

1. Identyfikacja szczegółów anatomicznych i materiałów na prawidłowo wykonanym zębowym zdjęciu RTG

2. Nowoczesny punktowy aparat rentgenowski (bezpieczna obsługa; ustawienie odpowiednich warunków naświetlania)

3. Zasady ochrony radiologicznej ze szczególnym zwróceniem uwagi na kobiety ciężarne

4. System Zapewnienia Jakości w stomatologicznym gabinecie rentgenowskim

5. Projekcje w stomatologicznej radiografii cyfrowej – wybór odpowiedniej techniki

5.1. Techniki wykonywania zdjęć zębowych na czujniku cyfrowym:

  • Technika dwusiecznej kąta
  • Technika kąta prostego
  • Technika skrzydłowo-zgryzowa koron zębów
  • Techniki zgryzowe

5.2. Projekcje wewnątrz ustne do uwidocznienia zębów wielokorzeniowych

5.3. Radiologiczny pomiar długości roboczej kanału

Warsztaty praktyczne

1. Sposoby wykonywania zdjęć RTG na detektorach cyfrowych w stomatologii

2. Obsługa punktowego aparatu rentgenowskiego (kV, mA, s) i urządzeń pomocniczych

3. Praktyczne Zasady Ochrony Radiologicznej w gabinecie RTG

4. Projekcje w stomatologicznej radiografii cyfrowej

4.1. Ułożenie pacjenta podczas zdjęć zębowych

4.2. Technika dwusiecznej kąta

4.3. Projekcje skośne - boczne w odniesieniu do zdjęć zębowych

4.4. Zdjęcia w technice kąta prostego z użyciem pozycjonerów

4.5. Pozycjonowanie detektora w technice kąta prostego

5. Obsługa programu do radiografii cyfrowej

6. Użycie niewłaściwej techniki – analiza typowych błędów

7.Obowiązkowa dokumentacja Ochrony Radiologicznej i Zapewnienia Jakości

8. Praktyczne wykonywanie testów podstawowych w stomatologicznym gabinecie RTG (fantomy RTG)

Miejsce: Warszawa

Termin: 15.06.2013 - 15.06.2013