Kalendarium

Curriculum Implantologiczne we współpracy z Uniwersytetem im. Johanna Wolfganga Goethe we Frankfurcie

Thumb_ravex

Curriculum Implantologiczne to:
• Międzynarodowa kadra wykładowców
• Wykłady oraz warsztaty praktyczne
• Certyfikat Uniwersytetu im. J.W.Goethe we Frankfurcie
• Akredytacja systemem ECTS (European Credit Transfer System)

www.rawex.pl

Miejsce: 1 Etap - Warszawa

Termin: 30.11.2012 - 01.12.2012