Kalendarium

Chirurgia stomatologiczna II stopień

 

data: 10.10.2014
koszt: 
godz.: 10:00-15:00
prowadzący: dr Łukasz Zadrożny

rejestracja:

Madent, tel.(058) 346-02-55, 344-61-27, madent@madent.com.pl

 

 

Część teoretyczna: 10:00-13:00:
1. Anatomia szczęki i żuchwy
2. Techniki znieczulenia
3. Ekstrakcje atraumatyczne
4. Zachowanie zębodołu i wyrostka po ekstrakcji, techniki otwarte i zamkniete
5. Zamykanie połączenia ustno-zatokowego
6. Dobor biomaterialow i technik szycia w procedurach GBR

Przerwa na lunch: 13:00-13:30

Ćwiczenia praktyczne na materiale zwierzęcym 13:30-16:30
1. Ekstrakcja zębów przy użyciu Piezosurgery
2. Zastosowanie biomateriału i membrany resorbowalnej, mobilizacja płata, szycie
3. Zastosowanie biomateriału i membrany nieresorbowalnej
4. Plastyka połączenia ustno- zatokowego

Miejsce: ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 13/1, Gdańsk

Termin: 10.10.2014