Kalendarium

6. Kongres Implantologiczny BEGO Semados®

Kongres objęty patronatem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej oraz Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego. W Radzie Naukowej zasiądą m.in. Prof. Wojtowicz, Prof. Koczorowski oraz Dr n. med. Duda. W trakcie wykładów i warsztatów omawiane będą zagadnienia dot. chirurgii implantologicznej, tkanek twardych i miękkich, piezochirurgii, technologii Cad/Cam, planowania zabiegów, projektowania szablonów, odbudowy implantoprotecznej, skanerów wewnątrzustnych, drukowania 3D, aspektów prawnych oraz psychologii komunikacji. Wśród wykładowców znajdą się m.in.: Dr Joost Brouwers, Dr Han van Dijk oraz Dr Luis Cuadrado.

Szczegóły www.dental.pl

Zaproszenie w PDF

Miejsce: Hotel Puławska Residence

Termin: 06.10.2016 - 07.10.2016