Kalendarium

„Wypełnienia z materiałów złożonych w zębach trzonowych i przedtrzonowych – akcesoria pomocnicze”

Thumb_dentalday

Plan kursu:

Teoria
1. Formówki pierścieniowe
• rodzaje - Toffelmire, system SuperMat (Kerr Have), system AutoMatrix (Dentsply), formówki samozaciskowe
• zastosowanie, zalety i wady zalety poszczególnych typów formówek
• paski metalowe i celuloidowe - które stosować?
2. Formówki jednościenne
• z napinaczem Ivory'ego
• z pierścieniami stabilizującymi - rodzaje pierścieni i matryc sekcyjnych
• wskazania, zalety i wady
• sposób osadzania i stabilizacji matryc sekcyjnych
3. Uszczelnienie dodziąsłowego brzegu ubytku aproksymalnego
• różne rodzaje klinów: drewniane, z tworzywa sztucznego, silikonowe do uszczelniania matryc jednościennych, kliny ABC
• dobór i prawidłowe osadzenie klina
4. Fabrycznie uformowane kształtki poliestrowe do odbudowy koron zębowych
• dobór i dopasowanie
• technika osadzania
• uszczelnienie dodziąsłowe
5. Matryce do odbudowy ubytków kl.V
6. Postępowanie w głębokich, poddziąsłowych ubytkach aproksymalnych

Praktyka
1. Dobór odpowiedniej formówki do danego ubytku
2. Ćwiczenia na fantomach w zakładaniu systemów formowej sekcyjnych (Garrison)
3. Ćwiczenia na fantomach w zakładaniu formówek typu MetaFix i SuperMat (Kerr)

Miejsce: Centrum Dental Day, ul. Środkowa 1 (róg ul. Wileńskiej), Warszawa

Termin: 20.10.2012 - 20.10.2012