Kalendarium

„Licówki Porcelanowe krok po kroku.” Idealne proporcje uśmiechu, czyli jak osiągnąć estetyczną doskonałość?

koszt:  2590 zł 

godz.: 2 dni (Sobota, Niedziela), szczegółowy plan u organizatora

prowadzący:  dr Danuta Borczyk

ilość punktów edukacyjnych:16

zapisy: http://www.denco.pl/?page_id=290&szkolenie_id=1000

program:

Korekty kształtu zębów przednich, ich pozycji i koloru poprzez rekonstrukcje ceramiczne mogą spowodować znaczącą poprawę uśmiechu i zmianę jakości życia pacjentów.

I dzień

W czasie pierwszego dnia kursu szczegółowo omówimy sytuacje kliniczne w jakich licówka stanowi dobre rozwiązanie w leczeniu estetycznym pacjenta.

Dowiesz się:

 • jakie są wskazania do zastosowania licówek,
 • czy licówki powinny być osadzone na zębach żywych, czy zębach martwych?
 • kiedy nie należy lub nie można stosować licówek?
 • dobór koloru oparty na przezierności szkliwa i zębiny, wieku pacjenta, warunków oświetlenia i używanych kolorników,
 • z jakiej porcelany możemy wykonać licówkę i jakie są między nimi różnice?
 • analiza rodzajów ceramiki (ceramiki prasowane, skaleniowe, ceramiki na bazie tlenku glinu).
 • jakie są zasady planowania?
 • jakie są kluczowe parametry wielkości siekaczy i kłów?
 • jak wygląda prawidłowe łączenie prac – gdzie należy wykonać licówki i korony u jednego pacjenta, czyli jak można skomponować w odcinku siekaczy na przykład: 2 licówki, koronę, licówkę?

Dla końcowego sukcesu leczenia estetycznego olbrzymie znaczenie ma planowanie i modelowanie diagnostyczne.

Wyczerpująco zostaną omówione kluczowe zagadnienia:

 • co oznaczają „złote proporcje uśmiechu”?
 • parametry długość/szerokość względem płci i wieku pacjenta,
 • planowanie preparacji,
 • zasady preparacji do licówek ceramicznych,
 • kształt preparacji w odbudowach ceramicznych wielopowierzchniowych (np. licówki obejmujące powierzchnię wargową i powierzchnie styczne przy korekcie diastem),
 • próba wax-up w ustach pacjenta,
 • wyznaczanie granic minimalnie inwazyjnej preparacji.

Głównym zadaniem ćwiczeń praktycznych tego dnia to różne rodzaje preparacji pod licówki. Poświęcimy na jego wykonanie wystarczającą dla wszystkich uczestników ilość czasu.

W czasie zajęć każdy uczestnik będzie preparował pod okiem prowadzącego 6 zębów przednich o różnym stopniu zniszczenia.

Nauczysz się:

 • wykonywać modelowanie diagnostyczne na modelu w celu przedłużenia siekacza centralnego przed wykonaniem licówek,
 • preparować zęby na kilka sposobów w zależności od stopnia zniszczenia zęba (wypełnienia klasy III, IV,V).

Po wykonaniu preparacji ocenimy waszą pracę i wyłonimy naszego lidera kursu, dla którego czeka nagroda.

II dzień

Dowiesz się:

 • jakie są najlepsze metody wyciskowe dla wykonania precyzyjnej licówki porcelanowej?
 • jakie są możliwości wykonania licówek prowizorycznych? (szczegółowe omówienie technik i ich możliwości, zalet i wad),
 • jak powinna wyglądać komunikacja z laboratorium na podstawie prawidłowo wykonanej fotografii, opisu koloru?
 • jak przygotować komplet informacji przekazywanych do laboratorium? (wycisk pola protetycznego, wycisk przeciwstawny, rejestracja okluzji, modelowanie diagnostyczne, wycisk licówek prowizorycznych, fotografie).

W czasie ćwiczeń praktycznych każdy z uczestników będzie miał za zadanie:

 • wykonanie wycisku precyzyjnego,
 • wykonanie licówek prowizorycznych,
 • cementowanie licówek prowizorycznych,
 • opisanie pracy dla laboratorium.

Szczególny nacisk zostanie położony na zasady cementowania adhezyjnego licówek wykonanych z różnego rodzaju ceramiki

 • jakie cementy dają najlepsze efekty?
 • jak dostosować cement do poszczególnych rodzajów ceramik?
 • znaczenie koferdamu przy adhezyjnym cementowaniu licówek,
 • protokół przygotowania powierzchni ceramiki,
 • protokół przygotowania powierzchni zęba.

Następnym ćwiczeniem praktycznym będzie:

 • przygotowanie powierzchni ceramiki i filaru do cementowania,
 • cementowanie licówki „krok po kroku”.

Na zakończenie zajęć przewidziana jest dyskusja z uczestnikami:

 • planowanie leczenia estetycznego „krok po kroku”,
 • od rozmowy wstępnej z pacjentem po oczekiwany efekt końcowy,
 • podsumowanie zdobytej wiedzy praktycznej i teoretycznej,
 • prezentacja różnych przypadków z dwudziestoletniej praktyki.

Wszystkie trudne procedury będą szczegółowo pokazane (w dużym powiększeniu) i omówione bezpośrednio w czasie kursu.

Wszyscy uczestnicy kursu ćwiczą na profesjonalnie przygotowanych, w pełni wyposażonych stanowiskach fantomowych. W czasie kursu uczestnicy będą pracowali na licówkach ceramicznych napalanych warstwowo na masie ogniotrwałej, wykonanych w pracowni ALMADENT.
Małe grupy uczestników gwarantują doskonały kontakt z wykładowcą.

Miejsce: Warszawa

Termin: 30.11.2013 - 01.12.2013