Kalendarium

„KOFERDAM OCHRONĄ NIE TYLKO PRZED SZKODLIWYMI PREPARATAMI DO PŁUKANIA"

koszt: 250 zł

godz.: 10:00-13:00

prowadzący: Tech. Dent. Marzena Kotyńska

ilość punktów edukacyjnych: 3

zapisy: www.poldent.pl

program:

Teoria (1 h):

  • Wady i zalety stosowania koferdamu.
  • Kliniczne przypadki, w których bezwzględnie należy stosować koferdam.
  • Zakładanie koferdamu krok po kroku w endodoncji, odbudowie estetycznej.
  • Trudność z jakimi można się spotkać i jak sobie z nimi poradzić. 

 

Warsztaty praktyczne (2 h):

  • Praktyczne zakładanie koferdamu -  ćwiczenia na fantomach.
  • Zastosowanie Koferdamu podczas leczenia endodontycznego. 
  • Odizolowanie odcinka przedniego przed odbudową estetyczną.
  • Skuteczność leczenia periodontologicznego - szynowanie w koferdamie.
  • Różnice w odizolowaniu przed odbudową estetyczną w odcinku bocznym.
  • Zastosowanie Koferdamu w protetyce. 

Pytania, dyskusja

Miejsce: Poldent, Al. Jana Pawła II 80, lok. VI, Warszawa

Termin: 21.09.2013