STOMATOLOGIA

ZAPEWNIAMY OPIEKĘ STOMATOLOGICZNĄ W PEŁNYM ZAKRESIE WRAZ Z CHIRURGIĄ STOMATOLOGICZNĄ

PROTETYKA

OFERTA OBEJMUJE SWIADCZENIA W ZAKRESIE PROTETYKI STOMATOLOGICCZNEJ, KORONY, MOSTY PORCELANOWE, PROTEZY AKRYLOWE I ELASTYCZNE, NAPRAWĘ PRPOTEZ 24H