Anna Kurhańska-Flisykowska

Absolwentka AM w Poznaniu, nauczyciel akademicki, periodontolog i specjalista stomatologii zachowawczej,
konsultant wojewódzki  w dziedzinie periodontologii, biegły sądowy, członek PTS i IADR, autorka i współautorka kilkudziesięciu prac naukowych, dwóch skryptów, podręcznika i tłumaczka Oral Pathology, wykładowca na kursach specjalizacyjnych i doskonalących, współautorka programu kształcenia doskonalącego dla lekarzy dentystów w Wielkopolskiej Izbie Lekarskiej.

Powrót do listy ekspertów