Atraumatyczne usunięcie korzeni zębowych 14 i 27 z augmentacją kości

Kategoria: Chirurgia z implantologią

Kurs: Nowoczesne metody w chirurgii stomatologicznej

 

Lekcja 3

 

Lekcja 3

  1. Opis przypadku
  2. Lekcja 3 - Opis przypadku

  3. Podcięcie włókien ozębnej i zwichnięcie korzenia zęba
  4. Lekcja 3 - Podcięcie włókien ozębnej i zwichnięcie korzenia zęba

  5. Usunięcie korzeni zęba
  6. Lekcja 3 - Usunięcie korzeni zęba

  7. Oczyszczenie zębodołu
  8. Lekcja 3 - Oczyszczenie zębodołu

    Lekcja 3 - Oczyszczenie zębodołu

  9. Przygotowanie i aplikacja materiału kościozastępczego
  10. Lekcja 3 - Przygotowanie i aplikacja materiału kościozastępczego

  11. Seton uciskowy i wskazania
  12. Lekcja 3 - Seton uciskowy i wskazania

  13. Opis przypadku
  14. Lekcja 3 - Opis przypadku

  15. Podcięcie włókien ozębnej
  16. Lekcja 3 - Podcięcie włókien ozębnej

  17. Zwichnięcie zęba
  18. Lekcja 3 - Zwichnięcie zęba

  19. Próba usunięcia zęba kleszczami
  20. Lekcja 3 - Próba usunięcia zęba kleszczami

    Lekcja 3 - Próba usunięcia zęba kleszczami

  21. Zwichnięcie i usunięcie korzeni
  22. Lekcja 3 - Zwichnięcie i usunięcie korzeni

  23. Łyżeczkowanie zębodołu
  24. Lekcja 3 - Łyżeczkowanie zębodołu

    Lekcja 3 - Łyżeczkowanie zębodołu

  25. Przygotowanie i aplikacja materiału Easy-graft
  26. Lekcja 3 - Przygotowanie i aplikacja materiału Easy-graft

  27. Założenie szwu
  28. Lekcja 3 - Założenie szwu

  29. Zaopatrzenie zębodołu
  30. Lekcja 3 - Zaopatrzenie zębodołu

    Lekcja 3 - Zaopatrzenie zębodołu